ใน ๒๒ ต.ค.๖๓ รร.ชุมพล ฯ จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันปิยหาราช มีข้าราชการ นรจ. และลุกจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ ศาลเสด็จพ่อ ร.๕ รร.ชุมพล ฯ โดยมี น.อ.อมรศักดิ์ ปัทมปราณี ผบ.รร.ชุมพล ฯ เป็นประธานฯ

Release Date : 04-11-2020 00:00:00
ใน ๒๒ ต.ค.๖๓ รร.ชุมพล ฯ จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันปิยหาราช มีข้าราชการ นรจ. และลุกจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ ศาลเสด็จพ่อ ร.๕ รร.ชุมพล ฯ โดยมี น.อ.อมรศักดิ์  ปัทมปราณี ผบ.รร.ชุมพล ฯ เป็นประธานฯ

ใน ๒๒ ต.ค.๖๓ รร.ชุมพล ฯ จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันปิยหาราช มีข้าราชการ นรจ. และลุกจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ ศาลเสด็จพ่อ ร.๕ รร.ชุมพล ฯ โดยมี น.อ.อมรศักดิ์ ปัทมปราณี ผบ.รร.ชุมพล ฯ เป็นประธานฯ

 ชมภาพกิจกรรม

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๒๒ ต.ค.๖๓ รร.ชุมพล ฯ จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันปิยหาราช มีข้าราชการ นรจ. และลุกจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ ศาลเสด็จพ่อ ร.๕ รร.ชุมพล ฯ โดยมี น.อ.อมรศักดิ์  ปัทมปราณี ผบ.รร.ชุมพล ฯ เป็นประธานฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง