ใน ๒๒ ต.ค.๖๓ ผช.ผบ.ทร. และคณะฯ เยี่ยมชมหาดทรายแก้ว โดยมี น.อ.อมรศักดิ์ ปัทมปราณี ผบ.รร.ชุมพล ฯ ให้การต้อนรับ ณ หาดทรายแก้ว

Release Date : 04-11-2020 00:00:00
ใน ๒๒ ต.ค.๖๓ ผช.ผบ.ทร. และคณะฯ เยี่ยมชมหาดทรายแก้ว โดยมี น.อ.อมรศักดิ์  ปัทมปราณี ผบ.รร.ชุมพล ฯ ให้การต้อนรับ ณ หาดทรายแก้ว

ใน ๒๒ ต.ค.๖๓ ผช.ผบ.ทร. และคณะฯ เยี่ยมชมหาดทรายแก้ว โดยมี น.อ.อมรศักดิ์ ปัทมปราณี ผบ.รร.ชุมพล ฯ ให้การต้อนรับ ณ หาดทรายแก้ว

 ชมภาพกิจกรรม

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๒๒ ต.ค.๖๓ ผช.ผบ.ทร. และคณะฯ เยี่ยมชมหาดทรายแก้ว โดยมี น.อ.อมรศักดิ์  ปัทมปราณี ผบ.รร.ชุมพล ฯ ให้การต้อนรับ ณ หาดทรายแก้ว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง