ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย.63 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้ดำเนินการฝึกท่าพระราชทาน ให้กับ ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ ลูกจ้างและพนักงานข้าราชการ ระหว่างเวลา 0830 - 0930 ณ บริเวณลานสวนสนามหน้า บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. โดยมี น.อ.ยุทธนา ชูธงชัย รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นผู

Release Date : 09-11-2020 00:00:00
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย.63 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้ดำเนินการฝึกท่าพระราชทาน ให้กับ ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ ลูกจ้างและพนักงานข้าราชการ ระหว่างเวลา 0830 - 0930 ณ บริเวณลานสวนสนามหน้า บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. โดยมี น.อ.ยุทธนา ชูธงชัย รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นผู

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย.63 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้ดำเนินการฝึกท่าพระราชทาน ให้กับ ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ ลูกจ้างและพนักงานข้าราชการ ระหว่างเวลา 0830 - 0930 ณ บริเวณลานสวนสนามหน้า บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. โดยมี น.อ.ยุทธนา ชูธงชัยรอง ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นผู้ควบคุมการฝึก

ชมภาพกิจกรรม

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย.63 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้ดำเนินการฝึกท่าพระราชทาน ให้กับ ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ ลูกจ้างและพนักงานข้าราชการ ระหว่างเวลา 0830 - 0930 ณ บริเวณลานสวนสนามหน้า บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. โดยมี น.อ.ยุทธนา ชูธงชัย รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นผู
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง