พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร. และ พล.ร.ต.เผดิมชัย สุคนธมัต เสธ.ยศ.ทร. ทำการตรวจการปฏิบัติในการรายงานตัวของ นรจ.ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเข้าทำการฝึกภาคสาธารณศึกษา ระหว่าง ๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๔ ณ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.

Release Date : 02-06-2021 00:00:00
พล.ร.ต.จิรพล  ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร. และ พล.ร.ต.เผดิมชัย  สุคนธมัต  เสธ.ยศ.ทร. ทำการตรวจการปฏิบัติในการรายงานตัวของ นรจ.ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเข้าทำการฝึกภาคสาธารณศึกษา ระหว่าง ๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๔ ณ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.

พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร. และ พล.ร.ต.เผดิมชัย สุคนธมัต เสธ.ยศ.ทร. ทำการตรวจการปฏิบัติในการรายงานตัวของ นรจ.ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเข้าทำการฝึกภาคสาธารณศึกษา ระหว่าง ๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๔ ณ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.จิรพล  ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร. และ พล.ร.ต.เผดิมชัย  สุคนธมัต  เสธ.ยศ.ทร. ทำการตรวจการปฏิบัติในการรายงานตัวของ นรจ.ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเข้าทำการฝึกภาคสาธารณศึกษา ระหว่าง ๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๔ ณ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง