โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้ดำเนินการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ. ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๔ โดยมี น.อ.อัคคณัฐ รุ่งสิตา ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ

Release Date : 11-06-2021 00:00:00
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้ดำเนินการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ. ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๔ โดยมี น.อ.อัคคณัฐ  รุ่งสิตา ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้ดำเนินการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ.
ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๔ โดยมี น.อ.อัคคณัฐ  รุ่งสิตา ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้ดำเนินการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ. ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๔ โดยมี น.อ.อัคคณัฐ  รุ่งสิตา ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง