ผลการแข่งขันไตรกีฬานาวี S2R1 จว.นครพนม

Release Date : 25-12-2019 00:00:00
ผลการแข่งขันไตรกีฬานาวี S2R1 จว.นครพนม

โรงเรียนชุมพลฯได้รางวัลดังนี้

-ทีมโอลิมปิค ได้ที่3 
นรจ.พีระวัฒน์ ชัยฤทธิ์ ว่ายน้ำ 
นรจ.อรชุน เพชรรัตน์ จักรยาน
นรจ.เอกลักษณ์ โสหุรัตน์ วิ่ง

-ทวิกีฬาชาย35-39 ได้ที่1 น.ท. วิบูลย์ โคตรสมบัติ

-ทวิกีฬาหญิง50+ ได้ที่1 น.ท.หญิง ประพรรณ เงินอุดม

-ทวิกีฬาหญิง30-34 ได้ที่3 พ.จ.ท.หญิง รพีพรรณ กมลนิพัฒน์

**นรจ.ส่ง3ทีม ได้ลำดับที่3 ,5และ6**