ประกาศรับสมัครนักเรียนจ่าประจำปีการศึกษา 2565

Release Date : 16-10-2021 00:00:00
ประกาศรับสมัครนักเรียนจ่าประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียด --> t.ly/PcoQ