การทดสอบความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2565

Release Date : 17-07-2022 08:00:00
การทดสอบความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2565

 
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษฯ โดยข้อสอบ NEPT ใน 180900 - 222359 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุด)
ลิงก์ระบบการทดสอบออนไลน์ https://nept.navy.mi.th/